فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

یک شهروند ٥٤ سالە بە اتهام همکاری با احزاب اپوزسیون بازداشت شد

رادیو امید | 09:59 - 06.03.2018

 

به گزارش رادیو امید ، یک شهروند سالخوردە اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


روز سەشنبە هفتە گذشتە ٨ اسفند یک شهروند سالخوردە اهل پیرانشهر با هویت ”محمد پتایشی“ فرزند محمد کریم از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.
محمد پتایشی ٥٤ سالە بودە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون توسط حکومت ایران بازداشت شدە است.
با گذشت یک هفتە از این شهروند تلاش های خانوادەاش جهت مطلع شدن از سرنوشت وی و محل نگهداریش بی نتیجە ماندە است.

کلید واژه ها