فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

یکی دیگر از معترضین اعتراضات اخیر در زندان توسط رژیم به قتل رسید

رادیو امید | 11:01 - 27.02.2018

 

شكنجه و قتل یکی دیگر از معترضین زندانى در زندان‌های ایران. به خانواده زندانی دستگیر شده در ماه های گذشته گفته شد که بروند و جنازه پسرشان را تحویل بگیرند.

جنایتکاران اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبە ٦اسفند۹۶ بە خانوادە یکی از بازداشت شدگان اخیر به نام طالب بسطامى اطلاع دادند کە فرزندشان در زندان جانش را از دست دادە و بیایید جنازەاش را تحویل بگیرید.

این زندانی به قتل رسیده از اهالی ملکشاهی ایلام میباشد که در جریان اعتراضات دى ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از بازداشت نیروهای امنیتی به خانه اش ریخته و بسطامی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند و روز ششم اسفند خبر دادند که کشته شده است.

ادارە اطلاعات خانوادە اين زندانى را تهدید کردە است که در صورتی کە این خبر رسانەای شود اجازە برگزاری مراسم تدفین بە آنها دادە نخواهد شد.

این پنجمین شهروند کرد است کە پس از اعتراضات اخیر در زندان‌های ایران بە طور مشکوکی جانش را از دست می دهد.

پیشتر نیز ٤ زندانی در زندان شهر سنندج بە طرز مشکوکی بە قتل رسیدە بودند.

کلید واژه ها