فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

کمک های زمستانی کمیساریا به پناهجویان واجد شرایط

رادیو امید | 10:24 - 26.12.2017

کمک های زمستانی کمیساریا به پناهجویان واجد شرایط

برای اینکه مشخص شود آیا شما مستحق دریافت کمک زمستانی از طرف کمیساریا شده اید یا خیر به لینک زیر مراجعه کنید:

این کمک زمستانی کمیساریا سالی یکبار به مقدار 750 تا 1000 لیره صورت می می گیرد. انتخاب افراد واجد شرایط در ابتدا توسط کمیساریا صورت گرفته و مرحله مصاحبه توسط کارمندان شعبه های آسام صورت می گیرد.

در صفحه ورودی می توانید زبان فارسی را و یاهر زبان که در فهمیدن و درک آن راحت تر هستید، انتخاب کرده می توانید.

در لینک زیر شماره تی جی (شماره کیملیک) تان را وارد کنید:

http://wt.unhcr.org.tr/subpages/page_tr.aspx

ترکیه

کلید واژه ها