فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

کمسیون اتحادیه اروپا راه حل قانونی برای مهاجرت پیشنهاد می دهد

رادیو امید | 16:33 - 14.09.2017

کمسیون اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری پیشنهادهای جدیدی را برای مهاجرت قانونی به اروپا ارایه میدهد.که شامل اخراج پناهجویان نیز می شود. جان کلود یونکر رئیس کمسیون اتحادیه اروپا افزود اتحادیه اروپا یک قلعه نیست و نباید هم باشد، وی تاکید کرد کسانی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند باید به زودی اخراج شوند. یونکر در مراسم سالانه اعلام وضعیت اتحادیه اروپا طی سخنانی افزود این اتحادیه فقط از این طریق می تواند همبستیگش را با مهاجرانی که واقعا سزاوار پناهندگی هستند را نشان دهد. یونکر در ادامه نیز به رای دادگاه عالی اروپا اشاره کرد و گفت کشورهای عضو این اتحادیه باید به رای حکم دادگاه عالی احترام بگذارند و دولت قانونمدار یک گزینه نیست بلکه یک مکلف است.

کلید واژه ها