فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

کشورهای اروپایی خواهان کاهش کمک مالی به ترکیه شدند

رادیو امید | 09:44 - 31.10.2017

بر اساس گزارش ها، آلمان و برخی کشورها می خواهند کمک مالی در رابطه با مسئله پناهجویان را به ترکیه کاهش دهند،آلمان تاکنون  آلمان تنها ۵۰۰ میلیون یورو و اتحادیه اروپا یک میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کرده اند،براساس توافقنامه مهاجران میان اتحادیه اروپا وترکیه ،اروپا متعهد شده است که شش میلیارد یورو را در دو قسط با هدف رسیدگی به وضعیت پناهجویان سوریایی و اسکان آنان به ترکیه  بپردازد.

برخی از اعضای اتحادیه اروپا می خواهند که در کمک های مالی تعهد شده به ترکیه کاهش دیده شود. بر بنیاد یک گزارش مجله “اشپیگل” آلمان، اتریش، دنمارک، فنلند، فرانسه و سویس در نامه ای از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته اند که این اقدام عملی شود. این کشورها همچنان تصریح کرده اند که این هزینه برای ترکیه با هدف همکاری با پناهجویان، در آینده باید به گونه کامل از بودجه اتحادیه اروپا پرداخته شود.

در چارچوب توافقات صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و ترکیه که سال گذشته صورت گرفت، انقره / آنکارا مکلف است پناهجویان پذیرفته نشده را دوباره قبول کند. این شامل آنعده پناهجویانی می شود که از ماه مارچ سال ۲۰۱۶ به این طرف از طریق ترکیه وارد یونان شده اند و درخواست پناهندگی شان در اتحادیه اروپا مورد پذیرش واقع نشده باشد.

در برابر این همکاری، اتحادیه اروپا نیز متعهد شد که شش میلیارد یورو را در دو قسط با هدف رسیدگی به وضعیت پناهجویان سوریایی و اسکان آنان به انقره بپردازد.

در قسط اول این برنامه، آلمان تنها ۵۰۰ میلیون یورو و اتحادیه اروپا یک میلیارد یورو پرداختند. بر بنیاد یافته های مجله “اشپیگل” حالا دور دوم این همکاری های مالی تحت سوال قرار گرفته است.

کلید واژه ها