فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

کشف ۷۵ درصد تریاک کل جهان در ایران!

رادیو امید | 16:01 - 28.06.2018

 

رادیو امید: بنابر اعتراف معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری رژیم ،حدود ۷۵ درصد تریاک کل جهان، ۶۱ درصد مرفین جهان و ۱۷ درصد هروئین جهان در ایران کشف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، محمدرحیم نوروزیان معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری رژیم،گفت: کشفیات ما در خراسان‌رضوی خوب بوده است. درواقع حدود ۷۵ درصد تریاک کل جهان در ایران کشف می‌شود، ۶۱ درصد مرفین جهان، ۱۷ درصد هروئین جهان در ایران کشف می‌شود. بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی بایستی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات به آن توجه کنند‌.

کلید واژه ها