فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

کار پیدا کردن بسیاری از مهاجران در آلمان

رادیو امید | 09:53 - 28.03.2018

آمار جدید نشان می دهد که با ادامه شکوفایی اقتصاد آلمان، شمار بسیاری از مهاجران کار پیدا کرده اند. اما شمار مهاجرانی که از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا آمده اند و اکنون کمک های مالی دریافت می کنند، بیش از حد بالا است.

اداره فدرال کار در آلمان خبرهای خوبی نشر کرده است. انستیتوت بازار کار که مربوط به این اداره است، می گوید که در چارچوب اقتصاد آلمان در سال جاری  ۶۵۰ هزار امکان شغلی جدید ایجاد خواهد شد و ۱۰۰ هزار از این شغل ها را کسانی که به عنوان پناهجو به آلمان آمده اند به دست خواهند آورد. به صورت عمومی انتظار می رود که حدود ۴۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ صاحب شغل خواهند بود که این رقم در آلمان  بی سابقه است.

شمار هرچه بیشتری از بیکاران درازمدت نیز وارد بازار کار خواهند شد و موارد امکانات شغلی یا بست‌های کاری به طور بی سابقه ای بلند است.

قرار است که شمار افراد بیکار در آلمان به ۲.۳ میلیون تن کاهش یابد که به این ترتیب میزان بیکاری  از زمان اتحاد دوباره آلمان شرق و غرب در سال ۱۹۹۰ به پایین ترین سطح ممکن می رسد.

کلید واژه ها