فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

چهل و هفت روز اعتصاب غذای حبیب ساسانیان

رادیو امید | 15:16 - 28.07.2017

اعتصاب غذای حبیب ساسانیان

حبیب ساسانیان فعال سیاسی ترک در چهل و هفتمین روز اعتصاب غذای خود با افت فشار خون مواجه شده است.ساسانیان در اعتراض به بالتکلیفی پرونده قضایی و دخالت نیروهای امنیتی در روند پرونده خود از بیست و دو خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. به علت وخامت شدید وضعیت جسمانی به طور مکرر بی هوش می شود، به ط.ری که فشار خون وی به پنج کاهش یافته و نبض وی 39 گزارش شده است. دستگاه قضایی با درخواست نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی وی و اعمال فشار بر خانواده این فال ملی وثیقه یک میلیارد تومانی صادر کرده است. لازم به ذکز است قاضی پرونده با لحن پرخاشگرانه و غیر انسانی در جواب خانواده این فعال ملی که خواهان آزادی وی شده بودند گفته بودند حبیب برای ما مرده است و اگر هم زنده باشد طی دو یا سه روز خواهد مرد. اتهامات وارده به این ساسانیان عضویت در گروه گامو می باشد.

کلید واژه ها