فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

پیام زندانی سیاسی ماهر کعبی در حمایت از تظاهرات مردم خرمشهر و آبادان

رادیو امید | 12:51 - 03.07.2018

 

به گزارش رادیو امید ، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل بدنبال قیام و خیزش مردم در خرمشهر و آبادان در اعتراض به بی آبی در حمایت از آنان پیامی داد. متن پیام این زندانی به قرار زیر است:


مردم خوزستان در کنار کارون اما بی آب و تشنه کام!
نامردمان؛ پاسخ مردم تشنه خرمشهر؛ گلوله نیست.
آزادی خواستیم زندانی مان کردید؛ حقمان را خواستیم شکنجه شدیم؛ دندانهایمان را شکستید و محکوم به اعداممان کردید؛ اموالمان را به غارت بردید و گفتید که ساکت باشیم.
چگونه است که مردم ایران و بخصوص خوزستان بر روی دریایی از نفت و گاز زندگی می کنند؛‌ اما در گرسنگی و بیکاری دست و پا میزنند؟
چرا مردم در شهرهای گرم خوزستان آنهم در تابستان باید از بی آبی به خیابانها بریزند؟ جز این است که شما در ۴۰ سال حکومتتان؛ سازندگی که پیشکش؛ فقط تخریب کردید و به غارت بردید و کشتید و نابود کردید؟
زمینها؛ جنگل ها؛ دریاچه ها و همه ثروت و منابع ملی این کشور را بر باد فنا داده‌اید. کارون را خشک کردید و حال آب شیرین را نیز می دزدید و می فروشید و پولش را به جیب می زنید و پاسخ مردم تشنه را با گلوله می دهید. آیا مردمی که در گرمای ۶۰ درجه آب شور می نوشند حق اعتراض ندارند؟ آیا حق فرزندان ما آب شور است؟
شنیدن اخبار آلام و درد مردم اشک بر چشمان مان آورده است.

کلید واژه ها