فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

پلمپ آرامستان بهاییان در شهر کرمان

رادیو امید | 11:31 - 17.03.2018

 

آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود.

کلید واژه ها