فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

پرونده سازی و توطئه دادستان تهران بر علیه زینب طاهری وکیل محمد ثلاث

رادیو امید | 11:57 - 24.05.2018

 

ترفند توطئه آمیز جعفری دولت آبادی دادستان تهران بر علیه خانم زینب طاهری وکیل محمد ثلاث

ارائه لایحه دفاعیه یک وکیل دادگستری برای اقامه حقوق پایمال شده موکل خود که با اتهامات واهی و اثبات نشده روبرو است در قاموس جعفری دولت آبادی جرم و مصداق اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شمار می رود.

این به اصطلاح دادستان به دلیل فعالیتهای حق طلبانه سرکار خانم زینب طاهری در دفاع از موکلان خود، از ایشان به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.

سرکار خانم زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری، که لایحه در خواست اعاده دادرسی آقای محمد ثلاث را که با اتهامات واهی و اثبات نشده به سه بار قصاص محکوم گشته ، تقدیم شعبه رسیدگی کننده دادگاه قرار داده، با پرونده سازیهای شتاب زده جعفری دولت آبادی دادستان تهران مواجه شد.

خانم زینب طاهری که « به عنوان یک حقوق دان برجسته وکیل پایه یک دادگستری مورد توجه ستاد حقوق دانان پارلمان اروپا قرار داشته و دفاعیات حقوقی ایشان در دفاع از آقای محمد علی طاهری، پروفسور احمد رضا جلالی و سایر متهمان و محکومان ستم زده مورد تقدیر جامعه حقوقی اتحادیه اروپا قرار گرفته است»، با گرداوری مدارک و اسناد غیر قابل انکار یقین به بیگناهی موکل خود آقای محمد ثلاث از مجموعه اتهامات انتسابی به ایشان داده است و به همین دلیل نیز لایحه دفاعی بسیار دقیقی تنظیم و تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده با درخواست اعاده دادرسی نموده است.

متن لایحه دفاعیه خانم زینب طاهری در رد اتهامات انتسابی به آقای محمد یاور ثلاث و تقاضای اعاده دادرسی ایشان به صورت کامل به زبانهای انگیلسی، فرانسه و آلمانی ترجمه و همراه با مدارک و اسناد ضمیمه در اختیار اعضای ستاد حقوق بشر اتحادیه اروپا، ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، کانونهای حقوقی مدافع حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در آلمان، انگلستان، کانادا، آمریکا و کشورهای نوردیک قرار گرفته است.

برخورد شتاب زده دادستان تهران نسبت به فعالیتهای حق طلبانه سرکار خانم زینب طاهری را تنها می توان واکنشی نسبت به جایگاه حقوقی این وکیل برجسته و اهمیت دفاعیات ایشان از چهره های بیگناه و مظلوم در سطح افکار بین المللی ارزیابی کرد.

کلید واژه ها