فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ویزای بشردوستانه کانادا

رادیو امید | 10:59 - 09.10.2017

این نوع ویزا که به ویزای ۵ اسپانسری هم معروف است شامل حال کسانی میشود که قبولی از UN دارند و در کانادا ۵ نفر را دارند که در یک استان ساکن هستند و دارای شرایط لازم جهت اسپانسری میباشند

از جمله شرایط مالی مناسب با درآمد سالیانه بیشتر از ۸۶۰۰۰ دلار برای هر اسپانسر و …… و جهت اقدام نیز باید اسپانسرها از طریق اداره مهاجرت در کانادا اقدام کنند و کلیه هزینه های زندگی و درمانی پناهنده در کانادا تا یک سال به عهده پنج نفر اسپانسر خواهد بود

ویزای بشردوستانه ۲۰۲ استرالیا

این نوع ویزا شامل حال کسانی میشود که در خارج از کشور زادگاهشان هستند و تحت حمایت سازمان بین المللی از جمله UN میباشند و یک نفر را در استرالیا دارند که اقامت دائم دارد و ایشان را به اداره مهاجرت معرفی میکند این شخص فقط و فقط معرف شخص پناهنده هست و به هیچ عنوان تعهد مالی یا حقوقی نسبت به او ندارد و در صورت قبول شدن در پروسه ویزا شخص پناهنده شامل حال تمامی کمکهای مالی و آموزشی و درمانی دولتی خواهد بود.

کلید واژه ها