فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

همبستگی با پناهندگان در بلژیک

رادیو امید | 12:37 - 11.06.2018

 

بیش از هزار نفر در بروکسل؛ پایتخت بلژیک با تجمع مقابل ایستگاه قطار شمال (Gare du Nord) در این شهر به سیاست های مهاجرتی کشورهای اروپایی اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با دادن شعارهایی درحمایت از دادن اجازه کار و اقامت به پناهندگان٬ خواستار اعطای مجوزهای قانونی و تامین شرایط انسانی به پناهندگانی شدند که مدت طولانی در بلژیک حضور دارند.

سندیکاها و سازمان های مردم نهاد گوناگونی در ترتیب دادن این تجمع مشارکت کردند.

کلید واژه ها