مردم اهواز و تعدادی از شهرهای عرب‌نشین ایران شامگاه یکشنبه اول آوریل 2018 و ساعات اولیه دوشنبه دوم آوریل برای هفتمین روز متوالی به خیابان‌ها آمده و به روند تجمعات اعتراض‌آمیز ادامه دادند. این تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت. براساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و تدارکات نظامی از استان‌ها مجاور به اهواز سرازیر شده‌اند.

شامگاه روز یکشنبه مردم اهواز و حداقل چهار منطقه دیگر در اعتراض به اقدامات ایران در به حاشیه راندن عرب‌ها و تلاش برای محو هویت آنها تظاهرات کردند.

سازمان حقوق بشر اهواز تصاویری را منتشر کرد که براساس آنها پست‌های ایست و بازرسی در شهر اهواز برقرار شده و ماموران و نیروهای امنیتی شهروندان را از خودروهای خود پیاده کرده و چفیه‌هایی را که مردان بر سر دارند، مصادره می‌کنند. برداشتن چفیه از سر مرد عرب، در فرهنگی عربی توهینی نابخشودنی به شمار می‌رود.

در این ویدئو صدای کودکی شنیده می‌شود که با ترس موضوع برخورد نیروهای امنیتی با مردان عرب را دنبال کرده و با صدایی ترسان به دیگران خبر می‌دهد که کسی دستگیر شد. فرد دیگری نیز با ترس و تعجب به موضوع برداشته شدن چفیه از سر مرد عرب اشاره می‌کند.

سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه‌های پیشین خود به موضوع حضور زنان و کودکان در تظاهرات اشاره کرده و خبر داده بود نیروهای امنیتی بدون در نظر گرفتن حضور زنان، کودکان و افراد کهنسال به سوی مردم معترض گاز اشک‌آور شلیک کرده است.

فعالان اهوازی گزارش کرده‌اند تعداد قابل توجهی از معترضان عرب شامگاه یکشنبه در منطقه عین 2 در غرب اهواز تجمع کرده و بر علیه آنچه “نژادپرستی و عرب‌ستیزی” می‌دانند، شعار دانند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد با گذشت هفت روز از آغاز اعتراضات در اهواز، مردم معترض کماکان در خیابان‌های شهر حضور دارند. معترضان تا پاسی از شب به تجمع مسالمت‌آمیز خود ادامه دادند. ویدئوهای دیگر نیز حضور چشمگیر نیروهای امنیتی که تظاهرات را محاصره کرده‌اند، را نشان می‌دهد.

ارسال نیروهای ویژه و سپاه پاسداران از استان لرستان به اهواز و دیگر شهرهای استان، برای مشارکت این نیروها در سرکوب مردم معترض منتشر شد.

از زمان آغاز اعتراضات مردم عرب اهواز، نیروهای امنیتی تا کنون بیش از 100 نفر را در شهرهای اهواز و آبادان بازداشت کرده‌اند. از سرنوشت هیچ یک از این افراد تا کنون اطلاعی در دست نیست.