فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

هزارو سيصد مهاجر و پناهجوي غيرقانوني از يونان به ترکيه اخراج شدند

رادیو امید | 14:25 - 18.09.2017

آژانس هماهنگی محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از اخراج هزارو سیصدو بیست و نه مهاجر و پناهجو از جزایر شرقی اژه به ترکیه خبر داد. به نا به توافق نامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه مهاجرینی که به طور غیر قانونی از طریق ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند و پرونده پناهجویی آنان مورد پذیرش قرار نمی گیرد به ترکیه بازگشت داده می شوند. طبق یک توافق نامه نیز که ما بین ترکیه و یونان منعقد شده است طی بیست ماه گذشته هزارو صدو نودو هفت مهاجر به ترکیه بازگشت داده شدند . هزارو چهارصد مهاجر دیگر نیز منطبق به برنامه بازگشت داوطلبانه به کشورهای اصلی خود فرستاده شدند.

کلید واژه ها