فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

نیکی هیلی:” متاسفانه، استفاده از تسلیحات شیمیایی برای آسیب رساندن و کشتن غیرنظامیان سوری بی اندازه عادی شده است

رادیو امید | 10:16 - 10.04.2018

نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل: ” بار دیگر گزارش هایی مبنی بر حمله ای در سوریه با استفاده از آنچه به نظر می رسد تسلیحات شیمیایی باشد، بدست رسیده است. متاسفانه، استفاده از تسلیحات شیمیایی برای آسیب رساندن  و کشتن غیرنظامیان سوری بی اندازه عادی شده است.

 

شورای امنیت سازمان ملل باید تشکیل جلسه دهد، دسترسی فوری امدادگران را مطالبه کند، از یک تحقیقات مستقل درباره آنچه اتفاق افتاده حمایت کند، و عاملان این عمل وحشیانه را مسئول نگاه دارد.”
ایالات متحده از یک مکانیسم جدید، مستقل و بی طرف برای تحقیق درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه حمایت می کند و خواستار دسترسی بدون تاخیر امداگران برای شناسایی و ارائه کمک های پزشکی می باشد.

کلید واژه ها