فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

نگرانی پرو ازول از بازداشت گسترده پناهجویان

رادیو امید | 12:11 - 18.09.2018

 

گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان “پرو ازول” در گفتگو با گروه رسانه‌ای “فونکه” افزود: «با یک طرح بی‌رحمانه اخراج، حاکمیت قانون تضعیف خواهد شد.»

سازمان حامی پناهجویان (پرو ازول) از برنامه تازه کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر تشدید سیاست پناهندگی انتقاد کرده و آن را حمله شدید بر اساساست حقوقی این اتحادیه دانسته است.
سازمان حامی پناهجویان موسوم به “پرو ازول” به تازگی گفته است که سیاست سختگیرانه‌ای را که کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد “حمله شدید بر اساسات حقوقی اتحادیه اروپا” تلقی می‌شود. پیش از این کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان نشست سران این اتحادیه چندین پیشنویس قانونی را مطرح کرده بود که نسبت به همه، بر گسترش حفاظت مرزی و اخراج سریع پناهجویان رد شده، تاکید کرده بودند.

گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان “پرو ازول” در گفتگو با گروه رسانه‌ای “فونکه” افزود: «با یک طرح بی‌رحمانه اخراج، حاکمیت قانون تضعیف خواهد شد.»

به بیان بورکهاردت، در صورتی که این پیشنهادات عملی گردند، دیگر هیچ بررسی عادلانه پرونده پناهجویان وجود نخواهد داشت و بررسی تصامیم مربوط به پناهندگی توسط دادگاه‌های منظم امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس این سازمان مدافع حقوق بشری علاوه کرد که پیشنویس نامبرده به هدف ترسیم خط مش اخراج پناهجویان از اتحادیه اروپا به مثابه “یک برنامه است که می‌تواند پناهجویان را به گونه گسترده در بازداشت قرار بدهد.”

او گفت: «با توجه به این طرح و زمینه‌های بیشتر بازداشت، هر پناهجو را می‌توانند در پشت میله‌ها قرار بدهند.»

با این حال، دیمیتریس اورامپولوس کمیشنر امور پناهندگنی کمیسیون اتحادیه اروپا هدف اساسی این برنامه را چنین بیان کرده است: «اروپا یک محلی است که در آن تنها کسانی حفاظت بین المللی را به دست آورند که به گونه واقعی به آن نیاز دارند. این قاره باید چنین بماند. در عین زمان، کسانی که حق ماندن در این اتحادیه را ندارند، به شکل مصئون و رعایت تمام حقوق اساسی خود پس فرستاده شوند.»

کلید واژه ها