فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

نقش 16/5 میلیون مهاجر در انتخابات آلمان

رادیو امید | 09:29 - 13.09.2017

حدود شانزده میلیون و پانصد هزار مهاجر جمعیت هشتاد و یک میلیونی آلمان را تشکیل می دهند. آرای مهاجران، نقش تعیین کننده ای در انتخابات پارلمانی آلمان را دارد. آلمان دارای نظام پارلمانی است که اعضای آن توسط رای دهندگان مردمی تعیین می شود. و نمایندگان پارلمان صدر العظم آلمان را تعیین می کنند و به این دلیل انتخابات پارلمانی مهمترین انتخابات در حیات سیاسی آلمان می باشد. در بین ششصدو سی و یک کرسی پارلمان آلمان 35 نماینده دارای پیشینه مهاجرت می باشند و پنج و شش دهم درصد از پارلمان آلمان را در بر می گیرد.

کلید واژه ها