فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

نجات صدو پنجاه مهاجرایرانی و عراقی در دریای سیاه

رادیو امید | 16:35 - 14.09.2017

مقامات گارد ساحلی رومانی از توقف یک کشتی حامل صدو پنجاه و هفت مهاجر غیر قانونی تبعه ایران و عراق را در شهر ساحلی کونستانسا خبر دادند، که پنجاه و هفت نفر آنان نیز کودک هستند. به گفته مقامات مسئول بسیاری از مهاجران مدتی است برای فرار از ترکیه به رومانی از مسیر دریای سیاه استفاده می کنند. گفتنی است هفته گذشته نیز یک کشتی حامل دویست و هفده مهاجر غیر قانونی توسط گارد ساحلی رومانی و بلغارستان متوقف شد. ناظران احتمال میدهند اختلافات سیاسی در اتحادیه اروپا باعث افزایش مهاجرت غیر قانونی از این مسیردریایی شود.

کلید واژه ها