فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ناپدید شدن 30 هزار پناهجو در آلمان

رادیو امید | 16:40 - 03.11.2017

 

مقامات آلمانی از محل وجود حدود ۳۰ هزار پناهجوی رد شده ظاهراً اطلاعی ندارند. این افراد، که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، در اصل باید آلمان را ترک کنند.

روزنامه آلمانی “بیلد” در شماره امروز پنجشنبه خود از قول یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال نوشته است: “نمی‌توان ناممکن دانست که این افراد ثبت شده در دفتر مرکزی ثبت خارجی ها، در موارد انفرادی شاید قبلاً آلمان را ترک کرده و یا مخفی شده باشند، بدون اینکه مقامات مسئول امور خارجی ها آگاهی خود در این مورد و یا این موضوع را به اطلاع دفتر مرکزی ثبت خارجی ها رسانده باشد”.

به اساس معلومات اداره آمار فدرال، در سال ۲۰۱۶ تنها حدود ۲۳ هزار پناهجوی که اخراج شان از آلمان لازم الاجرا بوده است، به اساس “قانون کمک به متقاضیان پناهندگی”، از مزایای این قانون سودمند شده اند. این قانون‌، که از سال ۱۹۹۳ در آلمان نافذ است، مقدار و شکل کمک به مهاجران نیازمند کمک های مادی، افرادی که سند تأخیر اخراج دارند، و همچنان خارجی های را که تقاضای پناهندگی شان رد شده و به اساس قانون مجبور اند آلمان را ترک کنند، تنظیم می‌کند.

اما حکومت آلمان به اساس معلومات اداره مرکزی ثبت خارجی ها می گوید که در دسامبر ۲۰۱۶ حدود ۵۴ هزار متقاضی پناهندگی به عنوان افرادی که آلمان را باید ترک کنند، ثبت شده اند. به این ترتیب یک تفاوت تقریباً ۳۰ هزار نفری بین این دو رقم دیده می‌شود که محل بود باش این افراد نامعلوم است.

کلید واژه ها