فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با پناهجویان ایرانی در ترکیه

رادیو امید | 14:47 - 20.12.2017

از سلسله مصاحبه های رادیو امید با تاکید بر هم اندیشی در مورد مشکلات پناهجویی

مصاحبه خبر نگار رادیو امید با پناهجوی ایرانی در ترکیه

کلید واژه ها