فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با فعال سرشناس عرب آقای یوسف عزیز بنی طرف در خصوص اعتراضات

رادیو امید | 16:43 - 30.03.2018

آقای بنی طرف برنامه پخش شده در شبکه دو صدا و سیمای ایران که، در آن هویت عربها انکار شده را شروع اعتراضات برشمرده، افزودند:” ابتدا این اعتراضات از طریق نمایندگان مجلس و شخصهای بانفوذ عرب در حکومت پیگیری شد؛ ولی چون نتیجه نداد، مردم عرب با تجمع در مقابل صدا و سیمای اهواز، اعتراض خود را نشان دادند.

با اینکه اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی  که حضور زنان در آن چشمگیر بود ولی نیروی انتظامی به زور متوسل شده، تعدادی از اعتراض کنندگان را به جرم اعتراض علیه راسیسم دستگیر کردند.”

آقای بنی طرف در ادامه سخنان خود گفتند:” مردم نام این جنبش را انتفاضه کرامت دوم نام نهاده اند، در سال 1364 نیز مردم عرب علیه روزنامه اطلاعات که آنها را کولی خطاب کرده بود، اعتراضات کرده بودند تحت نام جنبش  قیام کرامت اول.

ایشان از  ریشه دار بودن موضوع عرب ستیزی در ایران سخن گفته، به شخصیتهای سیاسی و سیاستمداران چون احمد کسروی،  میرزا آقا کرمانی،زرین کوب، محمود افشار، صادق هدایت و اخوان ثالث اشاره کردند که آثارشان مملوء از عرب ستیزی می باشد؛ به کتابهای تاریخی، ادبی و سیاسی نوشته شده در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی که، سرشار از نفرت از ملت، فرهنگ و زبان عرب می باشد؛ به احزابی چون سونکا، پان ایرانیسم و … که ادعای ناسیونالیسم ایرانی داشته ولی در واقع پان فارسیسم می باشند.

آقای بنی طرف از وجود دو جنبش کارگری و ملی در اقلیم اهواز سخن گفته و…

کلید واژه ها