فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با سخنگوی ملی میهنی آقای حمید صنعتی پیرامون همایش روز زبان مادری در آنکارا

رادیو امید | 10:52 - 20.03.2018

آقای صنعتی برگزاری چنین سمینارهایی را در مورد مسائل و معضلات مختلف مفید دانسته افزودند:” یکی از مشکلاتی که در رژیم کنونی ایران وجود دارد، نبود  زبان مادری است.

 

آقای صنعتی وجودخروجی از برگزاری این همایشها و انعکاس آن در درون جامعه را ضروری دانسته گفتند، دعوت به اتحاد اقوام زیر یک پرچم، اولویت اول این همایشها باید باشد. به نشانه رفتن فرهنگ ایران شهری رژیم ایران اشاره کرده، و…

کلید واژه ها