فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با آقای فرهاد سلمان پور ظهیر فعال مدنی محکوم به 18 سال حبس و 2 سال تبعید

رادیو امید | 10:24 - 19.03.2018

 

آقای سلمان پور که، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات با ریاست قاضی صلواتی به 18 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم گشته، و الان با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد، در رابطه با نحوه تشکیل پرونده ها و روند آنها گفتند:” در زندانها حقوق شهروندی زندانیان رعایت نشده ، و در مورد کسانی که مدرکی بر مجرم بودن آنها نباشد، نیز با فشار، شکنجه، وبازداشت اعضای خانواده متهم، اعترافات اجباری تهیه شده و پرونده طبق خواسته های  نهادهای امنیتی  پیش  می رود.”

آقای سلمان پور در رابطه با رای دادگاه تجدید نظر و همچنین در رابطه با تاثیر سازمانهای بین الملل و حقوق بشر گفتند…

کلید واژه ها