فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیوامید با پناهجوی ایرانی در ترکیه (اسکندر علی میرزایی)

رادیو امید | 16:09 - 21.03.2018

آقای علی میرزایی در مصاحبه با رادیو امید، از فعالیتهای مدنی خود قبل از سال 1385 سخن گفته افزودند:” فعالیتهای مدنی من بعد از سال 1385 با توهین روزنامه رسمی ایران به ملت ترک آذربایجان، بصورت علنی آغاز گردید. در این تظاهرات دستگیر، شکنجه وزندانی گشته و خانواده ام تهدید شدند. در اعتراضات به خشک کردن دریاچه اورمیه توسط رژیم، در تجمعات زبان مادری و … شرکت کرده، با این فعالیتهای مدنی ام، حتی مجوز کار با تاکسی  در تاکسیرانی نیز از من گرفته شد.”

آقای علی میرزایی در میان سخنان خود به شهید شدن تعدادی از هموطنان ترک آذربایجانی در اعتراضات به توهین روزنامه ایران، مقابل فرمانداری سولدوز اشاره کردند.

بنا به گفته آقای علی میرزایی، در دهه 60 تنها از یک روستای کوچک در سولدوز 11 نفر اعدام شده اند، که پدر و پدربزرگ ایشان نیز در بین آنها بوده اند.

ایشان در ادامه از فعالیت خود در ترکیه و تهدید خانواده اش در ایران…

 

 

کلید واژه ها