فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیوامید با فعال سیاسی، آقای انعام دهواری پیرامون نشست روز زبان مادری در آنکارا 2018

رادیو امید | 12:11 - 27.03.2018

آقای دهواری به اهمیت برگزاری نشستهایی از این قبیل برای افزایش آگاهی مردم اشاره کرده افزودند:” عناصر هویتی و فرهنگی از جمله مسائلی هستند که جمهوری اسلامی چون واقف به اهمیت آنها می باشد، هر زمان از آنها بعنوان ابزاری برای سرکوب مردم استفاده کرده است.

برگزاری چنین نشستهایی با حضور نماینده هایی از تمام قومیتها و احزاب و تبادل نظر آنها را فرهنگی مناسب برای دموکراسی کشورمان در آینده بر شمردند.

 آقای دهواری همچنین از اختلاف انداختن جمهوری اسلامی بین ائتنیکها برای تضعیف مردم اشاره کرده ادامه دادند، موضوعهای مشترک که مشکل مشترک بین ائتنیکهاست از جمله زبان مادری، محیط زیست و غیره می تواند…

کلید واژه ها