فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیوامید با خانم دکتر ژاله تبریزی در مورد کودک آزاری در ایران با رویکرد حقوق بشری

رادیو امید | 16:26 - 14.06.2018

 

باسلام بشما وشنوندگان شما و با تشکر از دعوتتان

سوال 1 ـ کودک آزاری به جه مواردی اطلاق میشود

کودک آزاری موضوع بسیار گسترده ای است أنواع آزار فیزیکی مثل کتک  زدن،تنبیه کردن، تحقیرکردن، ناسزا گفتن، بداخلاقی‌ها، ترساندن ، بی توجهی به عواطف آنها ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، از بازی ،حبس و تجاوز جنسی  و غیره جز کودک آزاری هستند  در تعریف کودک آزاری هر گونه عملی که به رشد بالقوه و بالفعل کودکان ضربه وارد کند و آنها را از رشد مناسب باز بدارد جزو کودک آزاری به شمار می رود. اکثر خانواده‌ها از اعلام کودک‌آزاری ابا دارند. برخی از مادران و زنان می‌ترسند از اینکه با اطلاع دادن بچه‌ها از سوی همسرشان دچار خشونت بیشتری شوند. برخی هم گزارش دادن را بی‌فایده می‌دانند. چون درصورت اعلام بازهم هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد و این درماندگی و نگرانی برایشان بیشتر می‌شود.

این آزار ها آسیب ذهنی، عاطفی و اجتماعی را به دنبال دارد و می تواند درمسیرزندگی،  آن ها را از رشد باز بدارد و در واقع به نوعی در توقف آن دخیل باشد. عواملی که در ارتباط با کودک آزاری می تواند دخالت داشته باشد، مسایل، خانوادگی، اجتماعی واقتصادی ،اعتیاد ،اختلات روانی و غیره است کودکان به واسطه اینکه ضعیف هستند، نمی توانند از خودشان مراقبت کنند

. بنابراین اگر بخواهم دسته بندی کنم میتوانم به چهار دسته تقسیم کنم

1 ـ آزار روانی (عاطفی)، 2عفلت یا بی توجهی به کودک،3 آزاری جسمی و4 آزار جنسی

 

ستوال 2 ـ بنظر شما کودک آزاری بیشتر شده است یا رسانه ها باعث علنی شدن آن می شوند

آمار کودک آزاری روزبه روز بیشتر شده و می شود  چون 10 سال است که بررسی و تصویب قانون حمایت از کودکان پشت در مجلس باقی مانده و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است. مسله اینجاست که این لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس داده شده است اما هنوز بعد از سال‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است

بنا بر گزارشها در 6 ماه نخست سال 96 ،16 هزار مورد کودک‌آزاری اطلاع داده شده است. این آمار کودکانی است که مورد آزار جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت قرار می‌گیرند. البته باید این را اشاره کنم که اکثر مورد کودک آزاری بدلیل ترس از خشونت دوباره و یا مسایل حیثیتی گزارش نمی شود

بیشترین آمار اذیت کودکان برای سن دبستانی و پایین‌تر از آن است. بعد از آن دختران و پسران راهنمایی در این آمار قرار می‌گیرند. بنابراین باید گفت  که هر سال بر تعداد کودکانی که قربانی آزار و اذیت توسط  والدین و یا اجتماع می‌شوند روبه افزایش است. و علل علنی شدن آن علاوه بر رسانه ها آگاهی خود مردم میباشد قبل از انقلاب ما 30 در صد شهر نشینی داشتیم و 70 در صد مردم در روستا هازندگی می کردند امروز 75 در ضد مردم شهر نشین شده ه اند و اگاهی بالا رفته است

میخواهم اضافه کنم که  افزایش آمار کودک‌آزاری. هم مانند بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر به شرایط جامعه بازمی‌گردد. ،اشاره میکنم به  عدم آموزش کودکان نسبت به مسئله آزار جنسی که البته این نوع آزار در جوامع اسلامی زمینه فرهنگی دارد. مثلا ازدواج کودکان جزو از آن است خشونتی که براین کودک مادرها وارد میشود جبران نا پذیر است

دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستند ولی خود خانواده هم برای این که بداند چه‌گونه باید درباره مسائل جنسی صحبت کند باید توسط سیستم آموزشی آن جامعه حمایت بشود و آموزش بگیرد

 

جا دارد در اینجا به کودکان معلول و کودکان با ناتوانیهای محدود در جامعه ایران نیز اشاره شود که آنها بیشترین خشونت و آزار را متحمل می شوند و چون توانایی دفاع از خود را ندارند مورد آزار جنسی بیشتر قرار می گیرند همه ما موارد بسیاری را در مراگز نگهداری این اکودکان را از شاهدان عینی شنیده ایم

 

سوال 3 ـبا توجه به وضع حکومت ایران به نظر شما مردم وقتی با چنین معضلاتی واجه بشن، آیا مرجعی وجود دارد که به اونجا بتونن مراجعه بکنند

کودک آزاری نیاز به پیگیری قضایی دارد که در این بخش باید قوه قضائیه محکم و با ضمانت اجرایی بیشتری وارد موضوع شود.

بنظر من بایدآموزش های مربوط به کودکان که می تواند به توانمندی کودک برای مراقبت از خود کمک کند ، داده شود و همینطوربایدمردم جامعه نیز آموزش ببیند .تکرار میکنم  باید کودکان را در زمینه سوِء استفاده جنسی آموزش داد

در فرانسه علاوه برآموزش کودکان و آگاه کردن آنها نسبت به آزارهایی که متوجه کودک است شماره تلفن های مراکز امداد را به آنها می دهند که حتی اگر درخانه از طرف پدریا مادر خودشان مورد آزار هستند به آن مراکز حمایت از کودکان تلفن بزنند و شکایت بکنند و کمک بخواهند. .

– متاسفانه لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان با تمام نواقص اش مدت‌هاست که در دست نمایندگان مجلس است و سال ١٣٩٦ بدون رسيدگي به اين لايحه به پايان رسید. حالا در سال ١٣٩٧، پيش‌بيني مي‌شود اين لايحه وارد دستور کار مجلس شود ولی متاسفانه قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب می شوند هیچکدام ضمانت اجرائی ندارند

پیگیری حقوق این کودکان از سوی هیچ مرجعی صورت نمی‌گیرد

کودکان سازندگان آینده هر جامعه هستند بهمین حهت دولت هایی که منتخب واقعی مردم هستند توجه زیادی به پرورش کودکان دارند و حتی می توان گفت کودکان در این جوامع ممتاز ترین قشراز نظرحقوقی هستند .دولت ها برای تربیت کودکان به خانواده ها کمک اقتصادی می کنند و اگر خانواده ای نسبت به آسایش و تربیت کودک خود بی توجه باشد دولت سرپرستی آن کودک را از خانواده می گیرد و خود دولت نگهداری و تربیت کودک را بعهده می گیرد.

درجوانع دموکراتیک کار کردن کودکان ممنوع است ومجازات های سنگینی برای بهره کشی از کودکان وتجاوز و آزار جنسی آنان وجود دارد.

 

سند سوال 4 . سند 2030 که حکومت ایران آن را نپذیرفت، آیا می تونست کمکی به این موارد بکند؟

عرض کنم که سند 2030را جمهوری اسلامی مثل دیگر اسناد سازمان ملل قبول کرد ولی زمانیکه متوجه شد که باید تا سال 2030 مواد آن را به اجرا در بیاورد برایش مشکل ساز شد در ضمن این سند بر گشت نا پذیر است .

آقای خامنه ای در این زمینه به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت شدیدا انتقاد کرد ه ومی گوید: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.

او می گوبد، در دستورات اسلامی بر عدالت جنسیتی تأکید شده است نه برابری جنسیتی.

مشکل اساسی جمهوری اسلامی در این سند عدم تبعیض بین شهروندان است

این سند دارای 17 ماده است

پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا

برابری جنسی

اخترام به حقوق بشر و اقلیتهای قومی

ایجـاد و به روزرسـانی امکانـات آموزشـی مناسـب بـرای کـودکان، معلـولین و زنـان و مـردان و تأمیـن فضاهـای یادگیـری مؤثـر، فراگیـر، بـه دور از خشـونت و امـن بـرای همـه

-تضمیـن اینکـه همـۀ دختـران و پسـران تـا سـال 2030 ،دوره هـای آمـوزش ابتدایی و متوسـطه را بـه صـورت کیفـی و بدون پرداخت شهریه ،داشته باشند

. تضمیــن دسترســی همــۀ دختــران و پســران بــه آمــوزش پیش دبســتانی و مراقبــت و رشــد کیفــی در اوان کودکــی، بــه منظــور آماده ســازی آن هــا بــرای آمــوزش ابتدایــی تــا ســال 2030

-ریشه کنی نابرابریهــای جنســیتی در آمــوزش و تضمیــن دسترســی برابــر بــه همــۀ مقاطــع ّ آمـوزش و تربیـت فنـی و حرفـه ای بـرای اقشـار آسـیب پذیر، از جملـه معلـوالن، افـراد بومـی و کودکانی کـه در شـرایط آسـیب پذیر زندگـی میکننـد و یـا خـود آسـیب پذیر هسـتند، تـا سـال  2030

مسله اینجاست که حمهوری اسلامی ایران توان اجرای هیچکدام ار این مواد را نداردو جمهوری اسلامی در درون خود پر از تضاد است به عدالت اجتماعی اعتقاد ندارد و از همه بد تر بنا به گفته خودشان آنها حافظ دین اسلام هستند و نه مردم

5

چگونه کودکان بد سرپرست و بی سر پرست و کودکان کار را از این معضلات مواجه بشن ، آیا مرجعی وجود دارد که به انجا بتوانند مراجعه کنند

یکی از وظایف دولت ها این است که سعی کنند در ارتباط با رشد و تربیت کودکان سیاست های مشخصی را برنامه ریزی کنند. از آنجا که کودکان آینده سازان فردا هستند، سرمایه ها ی ممکلکت هستند  باید بانشاط و انگیزه هایی که دارند بتوانند آینده کشور و توسعه آن را تضمین کنند. لذا در سیاست های دولت می بایست به خانواده ها و آموزش آن ها توجه شود. آموزش رایگان برای همه کودکان تا 16 سالگی تامین شودباید آموزش کودکان در مناطق محروم گسترش یابد و سیاست‌های بدون تبعیض برای امکان ادامه تحصیل آنها اتخاذ شود.

برابر آمارها، در ایران 308 هزار کودک کاربین 10 تا 14 ساله و370 هزار کودک کار فصلی وجود دارد و درمجموع 700 هزار کودک زیر 15سال در کشور فعالیت می‌کنند البته من معتقد هستم که این آمار خیلی بالاتر است ویکی  ‌از دلایلی که موجب شده امکان دستیابی به آمار دقیق کودکان فراهم نباشد، زندگی پنهانی، جابه‌جایی و متغیر بودن تعداد آنان در زمان‌های مختلف است. .

اینها کودکانی هستند که دنیای معصومانه کودکی را رها کرده‌و به دنیایی قدم نهاده‌اند که بسیار بی‌رحم وخشونت‌آمیز است. کودکان کار کودکانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونی کار، ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند و درآمد خانواده وابسته به کار آنان است ‌

منظور از کار کودک آن نوع کاری است که مانع از تحصیل و برخورداری وی از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی می‌شود و معمولاً با بهره‌کشی همراه است. در حقیقت جامعه مسئول اینهاست رنج فقر تنها رنج یک فقیر نیست؛ ویرانی یک اجتماع است

به نظر من وضعیت اسف بار کودکان بی سر پرست ، بد سر پرست و کودکان کار ناشی از عدم توزیع نا برابر بودچه بین شهرهای بزرگ و کو.چک و روستا ها و همچینن  ازتبعیض نهادینه شده در ایران میباشد بیکاری و مهاجرت از روستا ها به شهرهای برزگ و حاشیه نشین شدن این انسانها بدلیل پیدا نشدن فرصتهای شغلی و مناسب ، به اجبار تامین در امد بر عهده کودک خانواده می افتد

در وحله اول باید  شناسایی این خانواده ها و حمایت آنها از طریق تشکیل سازمان‌های حمایتی واقعی بوچود بیاد و از خانواده‌های آسیب‌دیده، بی‌سرپرست، تک سرپرست حمایت معنوی و مادی بکند آموزش کودکان اجباری باشد فراموش نکنید که اغلب این کودکان از مهاجران داخلی هستند. باید در زیان مادری یا محلی خودشان آموزش ببیند

6 مطلب آزاد

دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ ـ 1989 «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ این کنوانسیون شامل 54 ماده و دو پروتکل اختیاری بوده است . جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای کنوانسیون های امضا شده است.

جمهوری اسلامی ایران بطور سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده و کرامت انسانی کودکان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و هرکه خودی نیست را همواره زیر پا می کذارد.

ممنون هستم از دعوت شما

موفق باشید

 

ژاله تبریزی فعال حقوق بشر و مدیر انجمن حقوق بشر “ارک”

پاریس 10 ژوئن

کلید واژه ها