فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه با پریسا آزادی فعال حقوق بشری، در مورد اعتصاب غذا و وضعیت وخیم گلرخ ایرایی

رادیو امید | 13:09 - 06.04.2018

خانم آزادی در مصاحبه با رادیو امید، به فعالیتهای مدنی و حقوق بشری خود اشاره کرده افزودند، بخاطر فعالیتهای مدنی خود در زندان اوین به مدت 10 ماه حبس شده  و 1 ماه در انفرادی نگه داشته شده، در دادگاه تجدید نظر به علت پرونده سازیهای جدید رژیم مجبور به ترک وطن گشتم.

خانم آزادی در مورد اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ادامه دادند، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، با ضرب و شتم و فحاشی ماموران سپاه در اوین به زندان گرچک ورامین منتقل شده اند، به این علت در اعتراض به این انتقال که یک خواسته قانونی می باشد، دست به اعتصاب خشک زدند، که آتنا بعد از 6 روز به اعتصاب خشک خود پایان داد ولی گلرخ الان بیش از 60 روز است که در اعتصاب خشک بوده و با به اغماء رفتن وی مجبور به انتقال وی به بیمارستان گشته اند.

خانم آزادی به بی خبری خانواده گلرخ اشاره کرده ادامه دادند، خانواده وی از وضعیت گلرخ و از محل نگهداری وی بی اطلاع می باشند.

خانم آزادی حمایت خود را از گلرخ ایرایی و تمامی فعالین سیاسی اعلام کرده، دادیار زندان اوین (حاج مرادی) و سپاه پاسداران را مسئول…

کلید واژه ها