فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه با فعال مدنی آقای محسن رسولی پیرامون آینده ایران و نقش ملل

رادیو امید | 12:41 - 05.02.2018

محسن رسولی کارشناس ارشد مدیریت بازنشسته سازمان امورمالیاتی فعال مدنی در زمینه مسایل اتنیکی

همانگونه که مستحضر هستید کمپینی با عنوان اتحاد و برابری اقوام در ایران توسط جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی ساکن کشور ترکیه راه اندازی گشته است.
جناب آقای محسن رسولی فعال مدنی با توجه به کثرت ملی و قومی و کثرت زبانی و فرهنگی در جغرافیای ایران با در زبانی و ملی – نظر گرفتن این که هیچ یک از ائتنیک های غیر فارس در ایران حائز حقوق فرهنگی خویش نبوده و…

لینک کمپین امضا برای سوال از اپوزیسیون https://goo.gl/GMBWtx

کلید واژه ها