فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه با فعال سیاسی تورک علیرضا اردبیلی پیرامون آینده ایران و نقش ملل

رادیو امید | 10:47 - 08.02.2018

همانگونه که مستحضر هستید کمپینی با عنوان اتحاد و برابری اقوام در ایران توسط جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی ساکن کشور ترکیه راه اندازی گشته است.
جناب آقای علیرضا اردبیلی با توجه به کثرت ملی و قومی و کثرت زبانی و فرهنگی در جغرافیای ایران با در زبانی و ملی – نظر گرفتن این که هیچ یک از ائتنیک های غیر فارس در ایران حائز حقوق فرهنگی خویش نبوده و…

لینک کمپین امضا برای اتحاد و برابری اقوام در ایران

https://goo.gl/GMBWtx

کلید واژه ها