فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

لزوم ایجاد یک تشکل مخالف و موثر

رادیو امید | 11:01 - 25.04.2018

الهام مهرانی

امروزه به لطف گوشی های همراه و شبکه های مجازی، سرکوبگران رژیم بیشتر از پیش رسوا شده اند به همین علت حکومت سعی در محدود کردن هر چه بیشتر شبکه های مجازی دارد. روزی نیست که شاهد خبری، عکس و فیلمی از تجاوز حاکمیت به حق و حقوق مردم این مملکت نباشیم.

در دورانی به سر میبریم که دزد طلافروشی را اعدام می کنند، دست دزد گوسفند را به حکم شرع قطع میکنند اما اختلاسگران و غارتگران مال و اموال مردم و کشورمان به راحتی به چپاول خود ادامه میدهند.گویی رهبرو مسئولان چشم خود را بر اوضاع کنونی بسته اند.

حکومت منابع مالی را خرج جنگ در روسیه و یمن میکند ودر حوزه های داخلی محدودیت مالی دارد و سطح فساد مالی همچنان گسترده تر میشود

مردم خود باید به دنبال مجرمین بگردند و خودشان به فکر سپردهایشان در بانک ها باشند تا آن را یک شبه از دست ندهند مسئولان نه تنها کاری نمیکنند بلکه گوش و چشم خود را بر روی اعتراضات زنان، کشاورزان اصفهانی، کارگران اهوازی و سپرده گذاران موسسات و بانک ها بسته اند.

حجم اعتراضات به حدی چشم گیر است که دیگر زبان قادرنیست در مورد این حجم از خشونت و دزدی و سرکوب حکومت علیه مردم سخنی به میان اورد . دیگر مردم به فکر تغییر زندگی فردی و اجتماعی و همچنین تغییر رژیم هستند. در دو سوی این مبارزه یک طرف مردم ایستاده اند و در سوی دیگر رهبر نظام جمهوری اسلامی . حکومت از هیچ اعمال فشاری فروگذار نمیکند و ماشین سرکوب را همچنان بر روی مردم و فعالان در هر حوزه ای می راند.

در میانه اعتراضات سخنان اخیر خامنه ای نشان از بی کفایتی خود و مسئولان نظام دارد و سقوط و بیچارگی آن را هر چه بیشتر عیان میکند.

در این میان به نظر جای خالی یک تشکل مخالف موثر برای برون رفت از این اوضاع فلاکت بارمهم و ضروری به نظر میرسد. اپوزیسیونی که بتواند نقش کاربردی و موثری در تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد.

در چند سال‌ اخیر، در ایران، رفتار اپوزیسیونی‌ خاصی‌ شکل‌ گرفته‌ که‌ با پیش‌فرض‌ها و آموزه‌های‌ رسمی‌ که‌ از مفهوم‌ اپوزیسیون‌ سراغ‌ داریم، هماهنگ نیست تعریفی‌ که‌ از «اپوزیسیون» گفته‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از « گروه‌ها، حزب‌ها و افراد مخالفِ‌ قانونی‌ که‌ خارج‌ از حاکمیت‌ و قدرت‌ سیاسی‌ هستند و وابستگی‌ به‌ دولت‌ ندارند و در جهت‌ خلاف‌ اهداف‌ دولت‌ حرکت‌ می‌کنند». آنها با نظارت‌ مستقیم‌ بر دولت و حکومت، افکار عمومی‌ مردم را روشن‌ می کنند تا امکان‌ انتخاب‌ دیگری‌ را پیدا کنند.چنین اپوزیسیونی در داخل ایران شکل نگرفته است تا بتواند حرکت موثری انجام شود و مردم امکان انتخاب دیگری را داشته باشند.

کلید واژه ها