فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

لایحه دو حزبی ۴۷۴۴ درباره تحریم رژیم ایران به خاطر نقض حقوق‌بشر، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

رادیو امید | 13:04 - 16.03.2018

لایحه دوحزبی 4744 که بدنبال قیام سراسری مردم ایران در دیماه گذشته توسط مایکل مک کال رئيس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ارائه شده تاکنون در مجموع از 45حامی مشترک از اعضای هر دو حزب برخوردار شده است. از جمله اد رویس رئيس کمیته خارجی، الیوت انگل رئيس دموکراتها در این کمیته و تد دویچ رئيس دموکراتها در زیر کمیته خاورمیانه حامیان اصلی این لایحه هستند.


در این لایحه که لایحه مشابه آن توسط سناتور مارکو روبیو کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا به همراه سناتورهای ارشد هر دو حزب در سنا ارائه شده است برای نخستین بار قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در یک طرح در کنگره آمریکا به ثبت رسیده و در بند هفتم آن تأکید شده است که حکومت آخوندی اعدامهای جمعی وحشیانه زندانیان سیاسی را در سال 67 به اجرا گذاشته است
مایکل مک کال و تد دویچ هنگام ارائه لایحه در بیانیه مشترکی اعلام کردند:‌این لایحه اعلام می کند که کنگره در کنار مردم ایران می ایستد و برای دولت ترامپ ابزار لازم را فراهم می کند تا مقامات حکومت ایران را که مسئول نقض حقوق بشر، فساد و سانسور هستند مورد حسابرسی قرار بدهد.
در بخشی از لایحه دوحزبی 4744 که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب رسید آمده است: مقامات رژیم ایران در نقض التزامات بین المللی خود به نقض حقوق بشر بنیادین مردم ایران ادامه می دهند.
این لایحه به اعمال سرکوبگرانه رژیم علیه اقلیتهای مذهبی و همچنین به سرکوب وحشیانه قیامهای سالهای 78 و 88مردم ایران اشاره کرده و می افزاید: مقامهای ارشد دولتی و نظامی و امنیتی در ایران به صدور فرمان، کنترل و اجرای نقضها و سورفتارهای فاحش حقوق بشری ادامه دادند که در بسیاری از موارد سیاستهای رسمی رژیم ایران محسوب می شوند.
لایحه 4744 سپس اعلام می کند آمریکا باید توانایی حکومت ایران را برای ادامه سرکوب مردم ایران و استفاده از خشونت و اعدام برای به سکوت کشاندن معترضان حامی دموکراسی سلب کند
در لاحیه 4744 همچنین بر لزوم حمایت آمریکا از تلاشهای مردم ایران برای نیل به آزادیهای بنیادین و استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر انتخاب آزاد مردم و بر لزوم کمک آمریکا برای دسترسی آزاد و امن مردم ایران به اینترنت و رسانه ها تأکید شده و در قسمت اعلام سیاست آمده است:‌ این باید سیاست ایالات متحده باشد که در کنار مردم ایران که در پی فرصت برای انتخاب آزادانه حاکمیت مورد انتخاب خودشان هستند بایستد و از تمامی اختیارات موجود برای اعمال تحریمها علیه مقامهای رژیم حاکم بر ایران و مسئولان نقض وخیم حقوق بشر، سانسور و فساد حکومتی استفاده کند.

 

کلید واژه ها