فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

قصد آلمان به بازگرداندن هزاران پناهجوی عراقی به عراق

رادیو امید | 11:15 - 25.04.2018

 

حدود ۱۲ هزار مهاجر عراقی مکلف اند که آلمان را ترک کنند. ظاهراً درخواست پناهندگی این افراد رد شده است. آلمان سعی دارد تا زمینه بازگشت و زندگی آنان را در عراق فراهم کند.

دولت فدرال آلمان می خواهد با فراهم آوری زمینه های اشتغال و کارآموزی در عراق، هزاران مهاجر عراقی را به کشورشان بازگرداند. گیرد مولر وزیرانکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان روز یکشنبه با دولت عراق در راستای افزایش همکار برای بازگشت پناهجویان و گشایش دو مرکز مشورت دهی برای مهاجران دراین کشور جنگ زده، توافق کردند.

آقای مولر گفته که به مهاجران عراقی پیشنهاد می شود که به عوض زندگی در حالت «بی سرنوشتی» داوطلبانه به کشورشان بازگردند. به بیان او برای این افراد در عراق در همکاری با اداره های این کشور، زمینه های کاری و آموزشی فراهم می گردند. این برنامه باید تا ۱۰ هزار مهاجر عراقی را مورد حمایت قرار دهد، تا اینکه بتوانند در وطن خود دوباره به زندگی شان سر و سامان دهند.

از جمع ۲۴۰ هزار شهروند عراق در آلمان، به نقل از وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی، ۱۲ هزار تن آنان مکلف به برگشت هستند.

این کشور، که بخش های زیاد آن در جنگ برعلیه داعش تخریب شده، در آستانه بازسازی قرار دارد. آلمان تعهد کرده که امسال ۳۵۰ میلیون یورو به عراق کمک می کند.

کلید واژه ها