فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

فرزاد چگنی، به جمع کشته شدگان در بازداشتگاهها اضافه شد

رادیو امید | 14:16 - 25.01.2018

فرزاد چگنی از دزفول، 10 دی ماه، د رتظاهرات توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده بود

بعد از 20 روز بی خبری، پیکر بی جان فرزاد، تحویل خانواده اش گردید.

نیروهای امنیتی ایران، خانواده ی داغدیده را تهدید کرده، و به بی سر و صدا انجام شدن مراسم دفن فرزندشان تاکید کرده اند

لازم به ذکر است که تعداد بی شماری از جوانان در تظاهرات سراسری در ایران دستگیر شده اند که مکان نگهداری آنها مشخص نبوده و هر روز تعدادی زیر شکنجه در بازداشتگاهها کشته شده و باعنوان خودکشی ثبت میشوند

کلید واژه ها