فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ضرب و شتم وحشیانه زندانیان گوهر دشت پیش از اعدام

رادیو امید | 15:42 - 04.09.2018

 

به گزارش رادیو امید ، مبنی بر اخبار رسیده به حصار، رئیس گارد زندان گوهر دشت به نام زلفعلی اقدام به ضرب و شتم ، توهین و تحقیر به زندانیانی که در سلول انفرادی به انتظار مرگ نشسته اند مینماید.

منبع خبری رادیو امید در مورد جنایات این مزدور به ضرب و شتم وحشیانه محمد ثلاث درویش گنابادی که چندی پیش توسط رژیم اعدام شد اشاره کرد و گفت که محمد ثلاث پیش از اجرای حکم توسط زلفعلی به شدت و وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت این منبع هم چنین افزود تمامی زندانیان عادی که به هر اتهامی به اعدام محکوم شده اند قبل از اجرای حکم اعدام زمانی که در سلول انفرادی به سر میبرند توسط زلفعلی به شدت یا مورد احانت و توهین قرار میگیرند و یا وحیشیانه ضرب و شتم میشودند .

کلید واژه ها