فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

سیاست مهاجرت اروپا باید منصفانه و متوازن باشد

رادیو امید | 11:33 - 26.12.2017

 مقامات اروپایی در خصوص بحران پناجویان و مهاجران هم چنان بحث و تبادل نظر می کنند،کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفته است، سیاست مهاجرت اروپا باید “منصفانه و متوازن باشد”. اما از دید او امروز چنین نیست.

دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا خواهان توافق فوری دراصلاحات سیستم پناهندگی و همبستگی بیشتر دولت های عضو شد. مدت طولانی است که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درمورد سیاست پناهندگی اختلاف وجود دارد.
دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا به روزنامه های آلمانی “گروه رسانه های فونکه” در انتقاد از برخوردهای مختلف کشورهای عضو با مساله مهاجرت گفت: “ما نمی توانیم وضعیت موجود را بپذیریم که در آن بعضی دولت های عضو مجبور باشند مسئولیت بیشتر را در مقایسه با دولت های دیگر عضو به دوش بگیرند.”

آوراموپولوس افزود که سیاست مهاجرت اروپا باید “منصفانه و متوازن باشد”. اما از دید او امروز چنین نیست.

کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا تاکید کرد که باید تا ماه جون سال ۲۰۱۸، نه تنها در مورد قاعده دوبلین بلکه در تمام اصلاحات سیستم پناهندگی توافقی ایجاد شود. قاعده دوبلین از جمله مبین این است که مسئول رسیدگی به تقاضای یک پناهجو همان کشوری است که پناهجوی متذکره برای نخستین بار در آن کشور ثبت شده است.

آوراموپولوس تصریح کرد که در آینده باید یک سیاست مطمئن در امور پناهندگی و مهاجرت تدوین شود. او تاکید کرد: “مهاجرت در سال های آینده کاملاً در مرکز آجندای اروپا و جهان قرار خواهد داشت. نباید منتظر بحران های بعدی ماند.”

کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا انتقاد کرد که ممکن نیست که فقط یک همبستگی جزئی و محدود در اتحادیه اروپا وجود داشته باشد، زیرا دولت های اتحادیه اروپا فقط اعضای فرعی نیستند.

آوراموپولوس که در کمیسیون اتحادیه اروپا مسئول مهاجرت و امور داخلی است، هشدار داد: “ما همه می دانیم که وقت زیادی برای تلف کردن نداریم.”

کلید واژه ها