فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

سونامی خودکشی در ایران

رادیو امید | 14:55 - 01.03.2018

-سه شنبه 8 اسفند، یکی از کارگران بیکار شده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به نام علی نقدی با انداختن خود به شاه کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.

-دیروز 9 اسفند، دو دختر 16 و 17 ساله به قصد خودکشی خود را از پل کابلی در تبریز به پایین انداختند.

-همچنین دیروز فردی به نام ارسلان از کرج، بخاطر اعتراض به پلمپ شدن مغازه اش توسط شهرداری، اقدام به خودسوزی کرد.

-و امروز پنجشنبه 10 اسفند، دختری 18 ساله خود را از پل روبروی دادگستری در زنجان به پایین پرتاب کرد.

شایان ذکر است که، رژیم جنایتکار ایران، وضعیت معیشتی، روحی و روانی انسانها را به طرق مختلف بر هم زده، مردم را به پرتگاه مرگ سوق می دهد. در حالی که مسئولان رژیم با حقوق های میلیاردی، در رفاه و آسایش زندگی کرده، فرزندانشان را برای تحصیل به خارج فرستاده، با پول مردم، برای آنها زندگی مرفهی، دست و پا کرده، و بعد از برگشت شمشیر ناعدالتیشان را دست فرزندانشان داده، قتل عامها دوباره ادامه می یابد.

کلید واژه ها