فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

سرمایه گذاری در بخش ادغام پناهجویان در آلمان

رادیو امید | 11:46 - 18.12.2017

 مقام ایالتی آلمان قصد دارد مبالغ میلیاردی را در بخش های ادغام پناهجویان به مصرف برساند، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن تاکید کرد که تاحال دولت فدرال وظایف بعدی خود را در خصوص ادغام صدها هزار پناهجو انجام نداده و این کار را به عهده ایالت ها و نواحی گذاشته است.

نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان فدرال از حکومت آینده فدرال خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش ادغام پناهجویان گردید. او تاکید کرد در خصوص تهیه مسکن، صحت و مراقبت توجه جدی صورت بگیرد.
اشتیفن وایل، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن از حکومت آینده فدرال می خواهد که مبالغ میلیاردی را در بخش های ادغام پناهجویان، ساخت و ساز مسکن، صحت و مراقبت در آلمان به مصرف برساند. وایل می گوید که در شرایط کنونی شهروندانی که درآمد متوسط دارند نمی توانند به سرپناه قابل پرداخت دسترسی پیدا کنند. او در گفتگو با روزنامه “ولت ام زونتگ” گفت: «این عدم مسئولیت پذیری است هرگاه دولت فدرال در این بخش کاری را انجام ندهد».

این مقام ایالت نیدرزاکسن اذعان داشت که وضعیت در بیمارستانها و خانه های سالمندان “غیرممکن” است. به بیان او “مردم این را درک می کنند و می گویند که برلین توجه کم تر به آنچه دارد که برای ما مهم است”.

اشتیفن وایل در خصوص آنچه که خودش عملکرد ناکافی دولت فدرال می داند افزود که در جریان موج مهاجرت در پائیز سال ۲۰۱۵، برلین “تنها تا اندازه ای قادر به عمل” بوده است.

نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن تاکید کرد که تاحال دولت فدرال وظایف بعدی خود را در خصوص ادغام صدها هزار پناهجو انجام نداده و این کار را به عهده ایالت ها و نواحی گذاشته است.

وایل می گوید که احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی می خواهند تنها کسانی را در جامعه ادغام کنند که در خصوص آنان دورنمای خوب باقی ماندن در آلمان، وجود داشته باشد. او بیان کرد هر شهردار می داند که در اکثر موارد آنهای حق اقامت بدست نیاورده اند نیز باید یکپارچه شوند، “زیرا اغلب آنها نمی توانند به دلایل مختلف کشور ما را ترک کنند و یا اخراج شوند.”

در ادامه اشتیفن علاوه کرد: «آیا می خواهیم سال های زیادی از صدها هزار نفر، که اکثریت شان را جوانان تشکیل می دهد، جداً رو برگردانیم؟ پس بهتر خواهد بود که آنها آلمانی بیاموزند، تحصیلات خود را آغاز کنند و در جستجوی دریافت وظیفه گردند».

کلید واژه ها