فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

سازمان پناهجویان “پرو ازول” خواهان حق اقامت برای قربانیان خشونت های نژادگرایانه شد

رادیو امید | 10:42 - 23.08.2017

به مناسبت بیست و پنجمین سالروز حملات خشونت بار علیه خارجی ها در شهر روستوک آلمان، سازمان آلمانی حامی پناهجویان “پرو ازول” خواهان حق اقامت برای قربانیان خشونت های نژادگرایانه شد.

۲۵ سال قبل در ۲۲ آگست سال ۱۹۹۲، نوجوانان و مردان در شهر روستوک آلمان اقامتگاه ‌‌پر از متقاضیان پناهندگی و خانه یک کارگر ویتنامی در مجاورت آن را چندین روز با پرتاپ سنگ مورد  حملات خشونتبار قرار دادند، بدون آنکه این حملات توسط نیروهای پلیس به صورت موثر متوقف شود. این حملات باعث برانگیختن انزجار در سطح جهانی شد.

سازمان آلمانی حامی پناهجویان “پرو ازول” به مناسبت سالروز این حادثه، خواهان حق اقامت برای خارجیان قربانی خشونت های نژادگرایانه شده است. این سازمان روز سه شنبه در برلین  توضیح داد که چنین برخوردی «یک زیگنال سیاسی قوی علیه خشونت های راست گرایان» خواهد بود، زیرا «قربانیان به حفاظت و امنیت نیاز دارند.»

از دید این سازمان، برای مداوای این تجارب تلخ، قربانیان وابسته به این هستند که از نظر روانی با حق اقامت در آلمان مورد حمایت قرار گیرند. “پرو ازول”  تاکید می کند: «افزون بر آن یک چنین حق اقامت به عاملین خشونت ها نشان دهنده یک موضع گیری آشکار دولت علیه نفرت و خشونت نیز است.»

در سال جاری در بعضی از ایالت های محدود آلمان چنین اقدامی تصویب شده است، اما در سطح کشوری یک چنین قاعده مشترک قانونی تا هنوز وجود ندارد.

“پرو ازول”  توضیح می دهد که به خصوص قربانیان خشونت های نژادگرایانه ضد خارجی با کسب حق اقامت در موقعیتی قرار می گیرند که در بررسی های جزایی محکمه ها تاثیر بگذارند؛ و دادرسی های محاکم علیه عاملین خشونت گاهگاهی به این دلیل ناکام شده اند که قربانیان و شاهدان نمی توانستند شهادت بدهند، زیرا آنها از آلمان اخراج شده اند.

براساس گزارش اداره  امور جنایی آلمان فدرال، در  نیمه سال  جاری ۲۰۱۷ ، ۱۵۳ مورد خشونت علیه اقامتگاه های پناهجویان و ۷۸۷ مورد خشونت علیه متقاضیان پناهندگی یا مهاجرین خارج از اقامتگاه های شان صورت گرفته است.

این سازمان حامی پناهجویان در این ارتباط انتقاد می کند: «این ارقام به این معنی است که هر روز بیش از پنج عمل جرمی ناشی از انگیزه های راست گرایانه علیه مهاجران صورت گرفته است.»

در شهر روستوک تا روز شنبه در مراسم یک هفته ای با برگزاری برنامه های متعدد، از خشونت های نژادگرایانه ۲۲ آگست سال ۱۹۹۲ یادبود به عمل می آید.

کلید واژه ها