فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ساخت دیوار جهت مقابله با پناهجویان در فرانسه

رادیو امید | 15:10 - 28.07.2017

اهالی روستایی در فرانسه برای جلوگیری از ورود پناهجویان و اعتراض به این امر مبادرت به ساخت دیوار نمودند. واکنش ها در مورد ساخت این دیوار به رسانه های فرانسه نیز درز پیدا کرد اما سازندگان این دیوار مدعی شدند که هیچ مخالفتی با خارجی ها ندارند. یک شنبه هفته گذشته ساکنان روستای سماک در فرانسه تصمیم به ساخت دیوار در مقابل هتلی که قرار بود پناهجویان در آن نگهداری شوند گرفتند. به نقل از خبر گزاریهای فرانسه، دیواری که از سوی مخالفانش به دیوار شرم معروف شده است به یکی از سمبولهای گفتمان ضد پناهجویان در فرانسه بدل گشته است. به گفته مقامات شهر داری از چند هفته دیگر حدود هشتادو پنج پناهجو از جمله چهار کودک در این مرکز باید اسکان داده شوند، اما مخالفان این پروژه می خواهند بدانند که این چناهجویان برای چه مدتی مهمان روستای آنها خواهند بود. در نهایت این دیوار دو روز بعد توسط سازندگان آن تخریب شد. این افراد مدعی هستند که پس از دریافت پیامهای تهدید آمیز تصمیم به تخریب دیوار کردند.

کلید واژه ها