فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

زندانی قطع نخاعی در زندان سراوان (جاسم بلوچ زهی)

رادیو امید | 14:28 - 27.01.2018

 جاسم بلوچ زهی در اثر شلیک گلوله ماموران هنگام بازداشت قطع نخاع و از پایین تنه فلج شده با اینحال بدون رسیدگی پزشکی لازم در زندان سراوان نگه داری می شود.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، جاسم بلوچ زهی متولد ۱۳۷۵ اهل اسفند سراوان، آذر ماه ۱۳۹۶ پس از شلیک ماموران به صورت زخمی بازداشت شد.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “ماموران به ظن حمل مواد مخدر به جاسم ایست میدهند، و او نگه میدارد و از ماشین خارج می شود اما با اینکه چیزی به همراه نداشته به سمتش شلیک میکنند و ۳ گلوله به او اصابت میکند و در همین حال بازداشتش کرده و با خودشان می برند.”

وی افزود: “جاسم بخاطر اصابت گلوله قطع نخاع و فلج شده و حتی نمیتواند پایش را تکان دهد و در همین حالت در بخش ایزوله زندان سراوان نگهداری می شود،  در زندان هیچ گونه آشنا و کسی را ندارد که به او رسیدگی کند و بخاطر ناتوانی حرکت برای احتیاجات شخصی پوشک می بندد اما توانایی جمع کردن همان را هم ندارد.”

این منبع توضیح داد: “خانواده چند بار به اقای محمدعزیزی پور و اقای عباس عزیزی دادستان مراجعه کردند که حداقل تا اتمام تحقیقات برایش سند صادر کرده و اجازه معالجه اش را بدهند، اما رئیس دادگستری و دادستان نپذیرفتند.”

این زندانی همچنان پس از دو ماه در شرایط “بسیار بد” و بدور از رسیدگی تخصصی پزشکی در زندان نگه داری می شود.

لازم به ذکر است که، سراوان یکی از شهرستانهای سیستان و بلوچستان است

کلید واژه ها