فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

رژیم خامنه ای ضحاک ماه رمضان را با ریختن خون مردم کازرون آغاز کرد!

رادیو امید | 16:11 - 17.05.2018

 

رادیو امید: در حالیکه مردم مسلمان ایران خود را برای اولین سحرگاه ماه رمضان آماده میکردند،رژیم آخوندهای جنایتکار، مردم کازرون را که در یک تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند به رگبار گلوله بست!

مردم کازرون از ماهها قبل در اعتراض به جداسازی بخشهایی از کازرون دست به تجمع و اعتراض زدند و در پاسخ تنها جوابی که از مسئولین شنیدند وعده وعیدهایی بود که هیچکدام عملی نشد. در حالیکه مردم صبر کردند و به مسئولین فرصت دادند.

اما مردم هشیار کازرون فریب وعده ها را نخوردند و با پیگیری متوجه شدند که کارگزاران رژیم در پس وعده ها مشغول اجرای طرح جداسازی و تجزیه کازرون هستند و برای جلوگیری از این طرح و برای دفاع از حق و حقوق خود که با جدا شدن بخشهایی از شهر به تاراج می رود، دوباره به پا خاستند و در تجمعی مسالمت آمیز فریاد زدند: کازرونی میمیرد اما ذلت نمی پذیرد و هشدار دادند که دیگر از هیچ چیز نمی ترسند و متحد و یکپارچه در مقابل زور و تهدید ایستادگی خواهند کرد.

رژیم ضد مردمی اینبار برای جلوگیری از گسترش تظاهرات مردم کازرون و از ترس حمایت مردم شهرهای دیگر از کازرون و در وحشت از یک قیام ضد حکومتی و برانداز، دست به رگباربستن مردم بی گناه زد و در اولین روز ماه رمضان مردم کازرون را به عزای جوانان رشید و حق طلب خود نشاند. رژیم آخوندی همانند همه حکومتهای استبدادی در روزهای پایانی خود تنها راه نجات از خشم مردم را سرکوب هر چه بیشتر و کشتار مردم به پا خاسته میداند غافل از اینکه ریختن خون یک ایرانی در هر نقطه از ایران منجر به جوشش همه خونهای بی گناهی میشود که از روز نخست این حکومت سفاک به زمین ریخته است و نیز موجب به پا خاستن همه ایرانیان آزادی خواه ،حق طلب در جای جای میهن در زنجیر میشود که باید به این جنایتکاران گفت که دیگر دیر شده است و حتی اگر در این نقطه صدای مردم را بشنوید و باز به دروغ و فریب بخواهید به بازی های سیاسی خود ادامه دهید بدانید که مردم به جان امده از ستم و فقر و خفقان دیگر فریب نخواهند خورد و طلوع صبح آزادی نزدیک است.

مهناز.س

کلید واژه ها