فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

روش جدید مزاحمت برای زنان

رادیو امید | 15:49 - 20.07.2017

در شهر قم گشتهای موتوری با عنوان حمایت از حجاب به راه افتاده است.
بنا بر گزارشات دریافتی٬ در شهر قم گشتهای موتوری برای ایجاد فضای ترس و وحشت تحت عنوان حمایت از حجاب راه اندازی شده است. این گشتهای موتوری به طور رسمی و علنی در سطح شهر به ایجاد مزاحمت برای زنان اقدام می کنند.

کلید واژه ها