فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

رشد روز افزون برده داری مدرن در اروپا

رادیو امید | 13:02 - 26.08.2017

نگرانی از شیوع برده داری مدرن در اروپا بخصوص در رومانی، یونان، ایتالیا،بلغارستان و قبرس بیشتر به چشم می خورد،در سال جاری میلادی، خطر برده داری مدرن به شکل روز افزون در سه چهارم قلمرو اتحادیه اروپایی افزایش یافته است.

طبق گزارش زیر: 

آنها نقاط ورودی اصلی را برای ۱۰۰ هزار مهاجر که از طریق بحر به اروپا در سال ۲۰۱۷ وارد شده، تشکیل میدهند.

براساس گزارش سازمان حقوق بشر Walk Free، برده داری مدرن انواع مختلفی را به خود می گیرد و ۴۶ میلیون نفر در سراسر جهان را تحت پوشش خود قرار داده اند.

تعریف معاصر این امر نشان می دهد که این قاچاق انسان و اشکال مربوط به  استثمار است. این فعالیت جنایی بسیار سودآوراست که در یک سال درآمد متوسط ۳۴۰۰ یورو توسط قربانیان به بار می آورد. این برده داری مدرن تمام جهان و به ویژه آسیا را در بر میگیرد، اما در حال حاضر روند جدیدی در آن — گسترش فعال در اروپا- بوجود آمده است.

در سال ۲۰۱۷، خطر برده داری مدرن به طور روز افزون در سه چهارم قلمرو اتحادیه اروپایی افزایش یافته است. این مطلب را در ۱۰ اگست شرکت مشورتی “وریسک ماپلکروفت” Verisk  Maplecroft انگلیس اظهار داشته است.

در تجزیه و تحلیل، که توسط ۱۹۸ کشور بر اساس شدت قوانین آنها ارزیابی شده، با درنظر داشت قوانین شدید آنها، باانهم  نشانه های گسترش اقدامات برده داری در حداقل ۲۰ کشور اروپایی موجود است که دلیل عمده آن به هجوم مهاجران مربوط میشود.

هر بار، عین شیوه عمل می کند. هنگام که آنها کشور را ترک می کنند، به قاچاقچیان پول می رسند (طبق گفته ی یوروپول Europol، ۲۰٪ آنها با تجارت برده فروشی ارتباط دارند)، که به آنها کمک می کنند تا از سرحد عبور کنند. در نتیجه، آنها در دست افراد و شرکتهایی قرار میگرند که پس از ورود به اروپا آنها از آنها بهره برداری می کنند.

در پنج کشور اروپایی تخلفات گسترش یافته است

نگرانی خاص از این وضعیت در رومانیا، یونان، ایتالیا، بلغاریا و قبرس مشاهده می شود.

آنها نقاط ورودی اصلی بودند که برای ۱۰۰ هزار مهاجر که از طریق دریا به اروپا در سال ۲۰۱۷ وارد شده بودند زمینه را مساعد ساختند.

بدترین نوع جرائیم در اتحادیه اروپایی در رومانیا و ایتالیا ثبت شده و در این کشورها  کار اجباری وحشیانه، برده داری و قاچاق انسان به مشاهده رسید.

در رومانیا وضعیت به اندازه ای تشدید یافت که در سطع جهانی مقام اول را به خود اختصاص داده: در رده بندی کشورها در مورد شدت خطرات مربوط به تجارت برده، کشور(رومانیا) در سال جاری جای ۵۶ را از آن خود ساخته است: از مقام ۱۲۲ به ۶۶ وایتالیا که ۸۵% مهاجراز راه بحر از این کشور به اروپا عبور میکند، در مقام ۱۶ قرار گرفته است.

راجع به کشور یونان، اگرچه تعداد مهاجران پس از امضای توافق نامه بین اتحادیه اروپایی و ترکیه در سال ۲۰۱۶ به طور قابل توجهی کاهش یافته است،  این کشور همچنان تعداد زیادی پناهنده را در خاک خود نگهمیدارد و همچنان یکی از مکان های اصلی قاچاق انسان است.

همانطور که تحلیلگران مینویسند، حضور گروه های مهاجر آسیب پذیر در نقاط ورودی به اروپا منجر به گسترش بردگی در بخش های مختلفی از قبیل زراعت تعمیرات ودیگر خدمات میگردد.

کارشناس حقوق بشر سام هینس می گوید: “بحران مهاجرت خطر برده داری را در زنجیرهای تامینات شرکت های اروپایی افزایش داده است”.

تمام اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپایی تحت تاثیر قرار گرفته است

حتی یکی از بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپایی در برابر گسترش بردگی بیمه شده نمیتواند. بنابراین، فقط در یک سال، آلمان و انگلیس از گروه “کم خطر” به گروه “خطر متوسط” نقل مکان کردند. علاوه بر این، شکاف در تفتیش سیستم کار بریتانیا شناسایی شده است. در حالی که در آلمان تعداد موارد قاچاق انسان و استفاده از برده داری افزایش یافته است.

آنها در کمیته برده داری معاصر می گویند: “این فاجعه همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.” گرچه فرانسه در میان ۲۰ کشور اروپایی شامل نیست، مگر افزایش خطرات وجود دارد که به نمونه ای آن نیز اشاره نه شده است: “در فرانسه، همه چیز به ویژه در برده داری خانگی ، مغازه های زیرزمینی، گدایی و فحشا دیده می شود”.

در سال ۲۰۱۶، در گزارش کمیسیون مشورتی ملی حقوق بشر،آمده است که فرانسه برای مقابله با تجارت برده و استثمار، علی الرغم طرح ملی که دولت در سال ۲۰۱۴ تصویب کرده، به اندازه کافی تلاش نمی کند.

کلید واژه ها