فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دیدار فرهاد سلمانپور ظهیر با مادر شهید آزادی راه وطن سینا قنبری

رادیو امید | 17:41 - 12.05.2018

در پس کوچه های پایین شهر تهران، مادر دلسوخته ای نفس میکشد که در ابتدای راه بسی دشوار قرار دارد. او به تازه گی به جمع جنبش دادخواهی مادران داغدیده از ترکه بیداد و ستم، پیوسته است.

 

فاطمه مالایان نژاد مادریست که از دامن پاکش اسطوره شجاعتی همچون سینا قنبری شهید راه آزادی وطن به این سرزمین بلازده تقدیم گردیده است.

سینا قنبری جوان ۲۱ ساله ای که با دیدن جور و ستم استبداد، تاب سکوت نیاورد و در قیامهای سراسری دیماه به قلب اهریمن تاخت، او اسوه شهامت بود که برای ستاندن حق من و تو و ما به قلب خطر زد و ستون های کاخ ضحاک زمان را به لرزه انداخت.

اورا شغالهای حکومتی اسیرش کردند و به شکنجه گاه اوین کشاندند…

مادرش را که دیدم بر سر آرامگاه سینا، ضجه میزد و میگفت “عزیز دل مادر، وقتی زیر شکنجه بودی، مرا صدا میزدی؟

حکومت جبارین که در قباهت و دریده گی نظیر ندارد، پس از شهادتش اورا معتادی خواندند که بخاطر نرسیدن مواد مخدر خودکشی کرده است!

از مادرش به زودی خواهید شنید که در لحظه خاکسپاری سینای قهرمان در احاطه ماموران امنیتی ، کفن اش را کنار زده بود و آثار شکستگی جمجمه و متلاشی بودن چشم چپ فرزند شهیدش را دیده بود.

صدایش خواهیم شد…

 

کلید واژه ها