فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دکتر نورعلی تابنده و دراویش گنابادی کیستند و چه می گویند

رادیو امید | 10:33 - 05.02.2018

 دراویش گنابادی جزئی از سلسله نعمت اللهی محسوب می گردند. دراویش گنابادی از معروفترین و گسترده ترین فرق صوفیان در ایران هستند. در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۶ درگیری شدیدی بین مریدان نورعلی تابنده – دراویش گنابادی با ماموران امنیتی رخ داد.

در این درگیری و حمله به دراویش گنابادی اتفاقی برای نورعلی تابنده پیرمرد ۹۰ ساله نیفتاد.

در روز قبل از این درگیری حکم بازداشت نورعلی تابنده صادر شده بوده است.

ازدلایل حکم دستگیری نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی می توان به سخنان و موضع گیری های او نسبت به جمهوری اسلامی و بحث وللایت فقیه و همچنین دیگر سخنان او نسبت به شیعه و آخوندها و .. عنوان کرد

دراویش گنابادی و نورعلی تابنده از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا بوده است

دکتر نورعلی تابنده و دراویش گنابادی کیستند و چه می گویند

سلسله نعمت‌ اللهی یکی از طریقت‌ های تصوف است که توسط سید نورالدین شاه نعمت‌ الله ولی در قرن هشتم هجری ایجاد شده است.

سلسله نعمت‌ اللهی در عصر حاضر از معروفترین شاخه‌ های تصوف است.

کلمه نعمت‌ اللهی از نام شاه نعمت‌ الله ولی گرفته شده و چون در دوران ایشان، پیروان او را “نعمت‌ اللهی” می‌خواندند، این عنوان به کسانی که بعد از وی از عقاید و روش صوفیانه وی تبعیت کردند، داده شد.

قبل از شاه نعمت‌ الله نام طریقت همنام با قطب وقت بوده، چنانکه در زمان معروف کرخی به معروفیه و در زمان جنید بغدادی به جنیدیه مشهور بوده است.

مکتب شاه نعمت‌الله ولی

پیروان شاه نعمت‌ الله ولی وی را دارای اجتهاد نظری و اجتهاد عملی می‌دانند و دلایل آن به شرح زیر آمده است.

اجتهاد نظری: نعمت‌ الله ولی برای اینکه مسئله وحدت وجود را بیان کند، وجود را به دریایی تشبیه می‌ کند و مظاهر آن را امواج و حباب های آن دریا میداند که در حقیقت آب اند.

شاه می‌ گوید: حقیقت وجود مانند نقطه است و دایره‌ ای که از حرکت آن پیدا می‌شود نمودار مظاهر وجود است که اگرچه ظاهراً وجودی دارد اما در حقیقت آن وجود اعتباری است. نیز مانند الف و سایر حروف که از نقطه پیدا می‌شوند و وجودشان ظاهری می‌باشد.

اجتهاد عملی:

منع پیروان مکتب خود از بیکاری و گوشه نشینی بود.

مریدان را از داشتن لباس مخصوص فقر نهی نمود.

از زمان نعمت‌الله ولی به بعد در روحیه پیروان نعمت اللهی نشاط و سرور و شادمانی سالک در سیر و سلوک بر خمود و گرفتگی و اندوه او می‌چربد.

شاه نعمت‌ الله ولی تصوف را امری انحصاری نمی‌دانست و هرکه را طالب مکتب توحید می‌دید، الفبای محبت می‌ آموخت.

شاه نعمت‌ الله ولی با تمام ملل و نحل و سلاسل فقری آن زمان، با کمال محبت سلوک می‌ نمود

عقاید صوفیان و دراویش گنابادی

متصوفه بر این عقیده هستند که دین از سیاست جداست و درویشی با سیاست بیگانه است. که این کلام از زمان خلافت امویان رواج یافت و در قرون بعدی و با ظهور متصوفه (در قرن دوم هجری) تقویت یافت.

متصوفه و دراویش گنابادی بر این عقیده هستند که دین به دو قسمت شریعت و طریقت تقسیم می شود.

احکام اسلام جزء شریعت است و پوسته و ظاهر دین است و اصل دین و باطن دین طریقت هست.

و نیز بر این عقیده اند که به جزء مشایخ متصوفه که اسلام شناسان واقعی هستند مابقی جاهل هستند و هیچ مطلبی از دین متوجه نمی شوند.

به غیر از متصوفه کسی به مقامات عرفانی نمی رسد.

خدا شناسی و عرفان را مختص متصوفه می دانند.

خود را متصوفه و مابقی را متشرعه می نامند.

خود را عالِم و متشرعه را جاهل می خوانند.

این سلسله (نعمت اللهی گنابادی) دراویش گنابادی نیز مانند دیگر فرقه های متصوفه خود را فرقه ناجیه می داند

و داعیه این را دارند که تنها راهی که از اسلام واقعی باقی مانده، آنها هستند.

سیر سلوک را مختص خود دانسته و بقیه شیعیان همه راه را به خطا رفته اند .

اگر قرار است فردی به مرحله ای از مراحل معنوی برسد فقط از راه و مسیر آنها باید برسد.

دکتر نورعلی تابنده

(ملقب به مجذوب علیشاه)

(زاده: ۲۱ مهر ماه ۱۳۰۶ گناباد)

دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت‌ اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی است.

او از دی ماه سال ۱۳۷۵ و پس از فوت حاج علی تابنده محبوب علیشاه قطب پیشین این سلسله با وصیت او به جانشینی انتخاب شد.

تابنده پس از انقلاب اسلامی مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر سازمان حج و زیارت و معاون وزارت دادگستری بود

وی در کنار تحصیل علوم دینی و دانشگاهی و تحقیق و تألیف، در سال ۱۳۳۱ شمسی توسط پدرش وارد عرفان شد.

نورعلی تابنده پس از درگذشت قطب وقت سلسله، حاج علی تابنده (محبوب علیشاه) در ۲۷ دی ماه ۱۳۷۵ با فرمان وصایتی که در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۷۱ (۲۲ ربیع‌الثانی ۱۴۱۳) توسط وی نوشته شده بود به مقام جانشینی او با لقب طریقتی «مجذوب علیشاه» رسید.

 

کلید واژه ها