فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دستگیری 80 مهاجر غیرقانونی در چانقری ترکیه

رادیو امید | 16:38 - 27.09.2017

نیروهای ژاندارمری در بازرسی یک مینی بوس در شهرستان های ایلگاز و کورشونلو استان چانقری 47 تبعه افغانستان و پاکستان از جمله تعداد زیادی زن و کودک را که از راه غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر کردند.

علاوه براین٬ نیروهای امنیتی در شهرستان کورشونلو این استان نیز 33 مهاجر را دستگیر کردند.

نیروهی ژاندارمری افراد مذکور را پس از طی مراحل قانونی در ژاندارمری به اداره مهاجرت این استان منتقل کردند.

گفتنی است نیروهای امنیتی٬ ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه برای این که از غرق شدن مهاجران غیر قانونی در سواحل دریا ها جلوگیری کند٬ آنهارا از خطر مرگ نجات می دهد.

کلید واژه ها