فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دستگیری 47 مهاجر غیرقانونی در کرکلرایلی ترکیه

رادیو امید | 09:11 - 06.08.2017

ژاندارمری ترکیه 47 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند در مناطق مختلف استان کرکلرایلی دستگیر کردند.

تیم های ژاندارمری ترکیه در استان کرکلرالی 47 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند در سه گروه مختلف در مناطق مختلف این استان دستگیر کردند.

افراد مذکور تبعه کشورهای افغانستان، عراق و سوریه بودند و پس از طی مراحل قانونی در ژاندارمری به اداره مهاجرت کرکلرایلی منتقل شدند.

کلید واژه ها