فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دستگیری صد مهاجر غیر قانونی در ترکیه

رادیو امید | 12:03 - 06.09.2017

نیروهای ژاندارمری استان قرقلرایلی ترکیه 117 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

نیروهای یگان ژاندارمری استان قرقلرایلی ترکیه، 117 مهاجر غیرقانونی تبعه پاکستان، افغانستان و سوریه را در شهرستان دمیرکوی دستگیر کردند.

این افراد در 3 گروه جداگانه از روستاهای سیسلی اوبا، یشیلجه و آوجیلار قصد خروج از ترکیه را داشتند.

گفته می شود این مهاجران غیرقانونی پس از طی روند اداری در ژاندارمری به اداره مهاجرت قرقلرایلی منتقل شدند. همزمان 4 نفر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان به خارج از کشور دستگیر شدند.

کلید واژه ها