فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دانشمندان موفق به کشف حد اکثر بهره کشی از مغز شدند

رادیو امید | 13:04 - 27.08.2017

دانشمندان موفق به کشف حد اکثر بهره کشی از مغز شدند،به نقل از مجله «تصویر عصبی»، محققان اعصاب از مدرسه عالی اقتصاد و کلینیک دانشگاهی «شاریت» برلین روشی را پیشنهاد کردند که قادر است پیشگویی کند در چه لحظه ای پردازش اطلاعات توسط مغز سریعتر رخ می دهد. این روش به پیش بینی واکنش رفتاری نسبت به تحریکات در فاز نوسانات کمک می کند که با کمک الکتروانسفالوگرافی به ثبت می رسد. این رویکرد با ظاهرشدن احتمالی محرک در فواصل زمانی حساس برای پردازش مغز مرتبط است و می تواند در آینده در انواع مختلف عرصه ها از جمله درمان،آموزش و ورزش مورد استفاده قرار بگیرد.

وادیم نیکولین،کارمند ارشد علمی مرکز اقتصادعصبی و تحقیقات شناختی مدرسه عالی اقتصاد و یکی از پژوهشگران در این خصوص گفت:«انسان در بهترین وضعیت برای پردازش اطلاعات نسبت به محرک سریعتر واکنش نشان می دهد و در وضعیت نامطلوب عصبی واکنش کندتر می شود. بهترین وضعیتی که به واکنش سریع منجر می شود با پارامترهای خودویژه نوسانات مرتبط است».

کلید واژه ها